Slavische Philologie - Slavistik
print


Navigationspfad


Inhaltsbereich

Sonderband 40 / Wien-Moskau-München 1995

NATAL'JA PERCOVA

SLOVAR' NEOLOGIZMOV - VELIMIRA CHLEBNIKOVA

Literarische Reihe - herausgegeben von Aage A. Hansen-Löve

SODERŽANIE

Chenrik Baran. Predislovie, 7

VVEDENIE

 • Principy otbora neologizmov, 14
 • Razdely slovarja, 21
 • Stroenie slovarnych statej, 22
 • Obščaja charakteristika slov raznych tipov, 32
 • Morfologičeski interpretiruemye slova, 32
 • Istoki tainstvennosti chlebnikovskogo slova, 33
 • Slovoobrazovatel'naja grammatika, 40
 • Zvezdnyj jazyk, 53
 • Zvukopodražanija, zvukopis', zaum' i t. p., 60
 • Nekotorye materialy iz rukopisej Chlebnikova, 67
 • Primečanija, 70
 • Literatura, 75
 • Archivy, 80
 • Uslovnye oboznačenija v slovarnych stat'jach, 80


SLOVAR'

I. MORFOLOGIČESKI INTERPRETIRUEMYE SLOVA

I.1. Neologizmy iz publikacij, 87
I.2. Nekotorye neologizmy iz rukopisej, 387
I.3. Gnezdovoj slovar', 421
I.4. Obratnyj slovar', 463

II. ZVEZDNYJ JAZYK

II.1. Soglasnye i slogi, 515
II.2. Gasnye, 536

III. ZVUKOPODRAŽANIJA, ZVUKOPIS', ZAUM' I T.D.

III.1. "Slova", 541
III.2. Konteksty, 549

Spisok illjustracij, 559

erstellt am 12. 4. 2002 von Anja Schloßberger
aktualisiert am 21.2.2003 von Anja Schloßberger